Informare persoane vizate privind prelucrarea datelor cu caracter personal

 

INFORMARE PERSOANE VIZATE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL SI SPECIAL

(cf. art.13 și 14 din Regulamentul UE nr.679/2016)

 

 

 

 1. Identitatea și datele de contact ale Operatorului

 

S.C. CUMPĂNA TURISM S.A., RO17608950, J03/996/2005, Com. Arefu, Lacul Vidraru, Jud. Argeș

tel: 0774059075

email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

 

 1. Datele de contact ale responsabilului pentru protecția datelor, dacă există

 

Duță Andrei

tel: 0721218917

email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

 1. Scopul/scopurile prelucrării

 

  1. Pentru clienti persoane fizice: Obligația legală de a completa fișa de anunțare a sosirii și a plecării

  2. Pentru potentiali clienti: Obligația legală de a completa fișa de anunțare a sosirii și a plecării

 

 1. Temeiul/temeiurile legal/e al/e prelucrării

 

a)persoana vizată şi-a dat consimţământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice;

b)prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract;

c)prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligaţii legale care îi revine operatorului;

d)prelucrarea este necesară pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane fizice;

e)prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care serveşte unui interes public sau care rezultă din exercitarea autorităţii publice cu care este învestit operatorul;

f)prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator sau de o parte terţă, cu excepţia cazului în care prevalează interesele sau drepturile şi libertăţile fundamentale ale persoanei vizate, care necesită protejarea datelor cu caracter personal, în special atunci când persoana vizată este un copil.

Nota: Litera (f) din primul paragraf nu se aplică în cazul prelucrării efectuate de autorităţi publice în îndeplinirea atribuţiilor lor.

 

 1. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

 

  1. Pentru angajati: nume, prenume, CNP, domiciliu, serie nr CI, date ale membrilor de familie, imagine, semnatura

  2. Pentru vizitatori: imagine video

  3. Pentru clienți persoane fizice: nume, prenume, CNP, serie nr buletin, domiciliu, semnatura.

  4. Pentru potentiali clienti: nume, prenume, CNP, serie nr buletin, domiciliu, semnatura.

  5. Pentru reprezentanti clienti/furnizori, delegati: nume, prenume, serie nr CI, CNP, adresă, imagine, semnatura, etc.

 

 1. Destinatarii datelor cu caracter personal prelucrate

 

  1. Pentru angajati: [departamentul de Resurse umane, contabilitate, transferuri externe la grup, autoritati ale statului, parteneri contractuali]

  2. Pentru vizitatori: autoritati – daca este cazul

  3. Pentru clienti persoane fizice: logistica, adminsitrativ, IT, contabilitate, transferuri catre grup, diverse autoritati

  4. Pentru potentiali clienti: logistica, adminsitrativ, IT, contabilitate, transferuri catre grup, diverse autoritati

  5. Pentru reprezentanti clienti/furnizori, delegati: vânzări, contractare

 

 1. Datele cu caracter personal furnizate vor fi transferate către operatori sau organizații transfrontaliere

 

NU.

 

 1. Perioada de stocare a datelor cu caracter personal furnizate sau criteriile în funcție de care se va determina această perioadă

 

5 ani – păstrarea fișelor de cazare conform Normei din 8 februarie 2001 cu privire la accesul, evidența și protecția turiștilor în structurile de primire turistice.

5 ani – păstrarea profilului în baza de date a programului de gestiune hotelieră

10 ani – păstrarea facturilor conform Legii Contabilității nr. 82/1991.

5 ani – păstrarea chitanțelor conform Legii Contabilității nr. 82/1991.

10 ani – păstrarea contractelor de prestări servicii conform Legii Contabilității nr. 82/1991.

 

 1. Descrieți cadrul în care persoana vizată își va putea exercita dreptul de acces, rectificare, ștergere și portabilitate a datelor cu caracter personal

În conformitate cu dispozițiile art.15-17 din Regulamentul UE 679/2016, aveți dreptul de acces, rectificare, ștergere și portabilitate a datelor cu caracter personal

Vă puteți exercita aceste drepturi prin completarea și trimiterea la adresa de: e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. și Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

sau la adresa poștală: Hotel Posada, Bd. Basarabilor, Nr. 27-29, Curtea de Argeș, Județul Argeș. a formularului ”Cerere persoană vizată”, atașat la prezenta informare

 

 1. Descrieți dreptul persoanei vizate la restricționarea prelucrării datelor sale cu caracter personal și dreptul de a se opune la prelucrarea datelor sale cu caracter personal.

În conformitate cu dispozițiile art.18 și 21 din Regulamentul UE 679/2016, aveți dreptul de a solicita restricționarea prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, precum și dreptul de a vă opune la prelucrarea datelor cu caracter personal.

Vă puteți exercita aceste drepturi prin completarea și trimiterea la adresa de e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. și Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

sau la adresa poștală Hotel Posada, Bd. Basarabilor, Nr. 27-29, Curtea de Argeș, Județul Argeș.

a formularului ”Cerere persoană vizată”, atașat la prezenta informare

 

 1. Descrieți cadrul de exercitare a dreptului persoanei vizate de a-și retrage consimțământul

 

În conformitate cu dispozițiile art.7 din Regulamentul UE 679/2016, în cazul în care prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal se face pe baza consimțământului, aveți dreptul de a vi-l retrage, în orice moment.

Vă puteți exercita aceste drepturi prin completarea și trimiterea la adresa de e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. și Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

sau la adresa poștală Hotel Posada, Bd. Basarabilor, Nr. 27-29, Curtea de Argeș, Județul Argeș.

a formularului ”Cerere persoană vizată”, atașat la prezenta informare

 

 1. Descrieți exercitarea dreptului de a se adresa cu plângere la Autoritatea de supraveghere

 

În calitate de persoană vizată aveți dreptul ca, în conformitate cu dispozițiile Regulamentului UE nr.679/2016, aveți dreptul de a formula plângere la Autoritatea de Supraveghere în legătură cu modul în care vă sunt prelucrate datele sau cum vă sunt respectate drepturile în legătură cu aceste prelucrări.

 

 1. Persoana vizată deținea anterior informații asupra datelor cu caracter personal prelucrate

 

NU ESTE CAZUL

 

 

 1. Precizați dacă informarea persoanei vizate nu este necesară conform dispozițiilor art.14 din Regulament:

NU ESTE CAZUL

 

 1. În cazul în care datele cu caracter personal nu au fost colectate direct de la persoana vizată, precizați sursa acestora (ex. Bază de date obținută de la un terț)

 

NU ESTE CAZUL

 

 

 1. Datele cu caracter personal vor face obiectul unui proces decizional individualizat automat sau al creării de profiluri? Dacă da, precizați care este temeiul prelucrării și consecințele probabile la nivelul drepturilor și libertăților persoanei vizate

DCP nu vor face obiectul unui proces decizional individualizat sau al creării de profiluri.